Các loại Market segmentation phổ biến

Market segmentation là gì? Lợi ích của việc phân khúc thị trường mục tiêu

Market segmentation được nhắc đến khá thường xuyên trong lĩnh vực Marketing. Thuật ngữ này dùng để chỉ hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu về khách hàng của doanh nghiệp, nhà kinh doanh. Hãy cùng tìm hiểu về Market segmentation là gì và tại sao nó đóng một vai trò quan trọng trong việc xác…